Tuesday, 26 December 2017

A Fresh new dimness !

இது என் முதலே முதலான ஆங்கிலக்கவிதைகள் போன்ற பதிவுகள். எப்போதும் போல கவிதை என்று  நான் சொல்ல விரும்புவதில்லை. நீங்கதான் சொல்லவேணும் !  டூமாங்கோலி உடைஞ்சவாயன் போல என் தாய்மொழி தமிழில் எழுதிக்(கொன்று)கொண்டிருந்தாலும் ஆங்கிலமொழியில் கவிதை எழுத எப்பவுமே நிறையவே விருப்பம் ,

                                                      " ஏன்பா உனக்கு முருங்கை மரமெல்லாம் ஏறி வேதாளம் பிடிக்கிற    இந்த விபரீத விக்கிரமாதித்த   முயட்சி, சரி எதுவாயிருந்தாலும் எங்க பிழை பிடிக்கலாம் என்று  சும்மா மேஞ்சு பார்க்கிறோம்     நீ என்ன எழுதிக் கிழிக்கிறாய் என்று நாங்க பாக்குறோம் ,மவனே அப்பறம் இருக்கு உனக்கு கச்சேரி " 

                                                       என்ற முன்னெச்சரிக்கை வாக்கியம் கொடுக்கும்  ஒருவித தயக்கம் சேர்ந்த பயத்தில் எழுதுவதில்லை.

                                                               இங்கிலீசு என் தாய்திருநாட்டில் இருந்த காலமெல்லாம்  ஆன்டிபார் பூச்சி மருந்துபோல கசப்பு. நிறைய ஆர்வத்தோடு " இங்கிலீஸ் டு டமில் "  என்ற  டிக்சனரி என்ற சொல்லகராதி வைச்சு மைபோட்டுப் படிச்சுதான் அதை உள்ளே ஏற்ற முடிந்தது. ஆனாலும்   அது தமிழ் போல செரிமானம் ஆகவில்லை.கெரில்லாத் தாக்குதல் . முறியடிப்பு, சுற்றிவளைப்பு, நேரடித்தாக்குதல் என்ற சண்டைகளின் பின்    ஒரு  கட்டத்தில் கொஞ்சம் போல கட்டுப்பாடுக்குள் வருவது போலிருந்தது. 

                                                புலம்பெயர்ந்தபின் அதன் பாவனை அன்றாடமாகி, பின் ஆங்கிலப் பாடல்கள் நாளெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு என்  வெள்ளை  மனைவியுடன்  வாழவேண்டிய ஒரு வாழ்வாதார நிலைமை இருந்ததால் ,ஆங்கிலப் பாடல்கள் ஒரு நாளைப்பொழுது   காது நிறையுமளவு கேட்பது. 

                                                        அந்தப் பாடல்களில்  ஆங்கில மொழி எப்படி சரியான இடத்தில மிகக் கச்சிதமான உணர்வு கொடுக்கும்படி ஏறி உக்காந்து கொள்ளும் இடங்களையும், அந்த வரிகளையும் கவனித்த போது அதுவரை தண்ணி காட்டிய  இங்கிலீஸ்சு English என்று தெளிவாகத் திசைகாட்டியது .
                                                           ஒருகாலத்தில்  ஆங்கிலக்கவிதைகள் படித்த அனுபவத்தில் என்னால் சொல்லகூடிய ஒரு முக்கிய விஷயம் ஆங்கிலமொழி அதில் கிரியேட்டிவ் சென்சிபிலிடி உள்ள சொற்கள் உண்மையான உணர்வோடு கவிதைமொழியாகும் போது ஒருவித விண்மீன்களின் தூரத்திலிருந்து இறங்கி வந்து வீட்டு  மீன்தொட்டிக்குள் புகுந்துவிடும் மென்மைத்தன்மை உள்ளவை.
                                                          ஆங்கிலத்தில் கவிதை எழுதுவது ஒன்றும் பதினெட்டுச் சித்தரின் மூடுமந்திரச் சொடுக்கு வித்தை இல்லை. தமிழில் ஜோசிப்பதை ஆங்கில மொழியில் எழுதுவது, அவளவுதான் .ஆனால் ஒரு சிக்கல் இருக்கு. ஆங்கிலத்தில் தமிழைவிட இதயம்வரை இறங்கி ஆணி அறையும் படியான டச்சிங் கொடுக்கும் சொற்கள் இருக்கு என்று எப்போதும் நன்புவன் . அவற்றை சரியான இடத்தில போட்டு எழுதினால் அழகாக வரும் கவிதை .
                                                           " இதெலாம் நம்புற மாதிரியா இருக்கு ? " அப்படி இப்படி என்று கிழிச்சு தொங்கவிட்டுராதிங்க, எப்படியோ உங்களுக்குப், பிடித்திருந்தால் மனசாட்சியோட பேசி முடிவெடுத்து துணிந்து உங்க கருத்தைச் சொல்லுங்க, குட்கா சாப்பிட்ட முக்கேஷ் மாதிரி மட்டும் ஆயிடாதிங்க ! வாக்கிய அமைப்பில் இலக்கணப்பிழை, சொற்பிறப்பியல் பிழை, பொருட்பிழை இருந்தாலோ சொல்லுங்க. எதுவாக இருந்தாலும் நான் தாங்கிக்கொள்வேன் !
.

I'm still a child, 
around 48 years old. 
the year 
Apaloo landed on Moon 
with first lunar foot print 
i was born in an island !
And how really science enjoyed !
in my old town
under the palm tatted roof house
my mom may be
thrilled or amused !
Well ,,,

then you'll know just what to do !
.
....................................................................
.
The old coconut hut house
in a gorgeous grassland
a perfect find
And 

if i refused to grow there
simply can't make up my mind !
every time
i do think about that
it was promise pure freedom
Such a sweet memory
for the good old days
which failed to dreams in time !
though...
in a foreign unknown darkness
still stood firm !

.
..........................................................................
.

Along with 

a lonely night sky
feeling have to go there 

to meet my old home !
They may be treat me like beggar,
They' may be sweet and nice ,
i do not know
perhaps
there i would be a total stranger
someones

 love may take me in !
.
.......................................................................
.

Then 
the life was so calm 
Never become boring.
and full of affection.
friends too......
Remembering those days
in 80ies on war...

pretending 
on studying...
school days
evening playground,
even smelling jasmin perfume,
palmyra toddy
and cheap cigarettes..

sometimes Beedies..
tropical wet breeze
all good looking girls
simply
Feel I'm lost somewhare
Something's passing on telling me
I must wake up !!!!!!!!!!!!!

.
................................................................................
.

And the senset lights
crossing the lagoon bridge,

Rivarisha, 
the hevy guns firing 
and 
shelling shaking the wind,
1995 
December,
The day I left
she standing on alone !
Tried to forget
but still hunting.
showing her one pleasant side
They brought me back
to see my way with youth
Talk about the life in oldtown
Speak about the people
I had lived along
writing from digging
And the lights all flashing !

.
................................................................................
.

one place I have seen
will remember forever
more than the present.
All of wild nature sound
and free from stress
This is where I belong to be !

.
.......................................................................
.

Its only me 
always wonder about 
How beautiful her future can be
now all ruff and tumble 
I must be dreaming. Or she ?
today
my name is still nothing
its humbly ok for me 
even its dosent means anything 
In a very bad way
her name is B,,,
It honestly hurts ..

I feel offended.
Probably 

the line ever invented by men !
.
...........................................................
.

I hear a Soothing lullaby
the hues of the sky
during the early morning.
Twilight,,,,,,,,,,,!
don't know the meaning of that
must have taken so much pain in translating
know when to take celestial heights..
and when to sound sweet..
there is sensuality
never makes mistakes
resemblance to purely coincidental !
.
.........................................................................
.
I hear that Soothing tune again
Golden sunset time
I think of my birth
The colour in the sky,
who spill the paint on it?
Happiness in the thoughts of youth
Who add the comfortness in breeze?
Feels tasty
but expression of a lonely village ? .
The scent from a beach, ?
The feeling within this old lass,
is that the Marimbaa rythem beat?
Desires of the rotten Heart;
sound of a mocking bird ?
gost talks
Welcomes of the getting dark !
A Fresh new dimness
It grows, It Sings, its flys, its hides,
its dies too.......
.
........................................................................
.
sun rise,
water ripples,
awesome stillness,
invading morning energy
and they are welcomed, 
but they are only bi-products.
somewhere in household,
emptiness with every hours.
.
............................................................
.
The real benefit of
transcendental and spiritual.
certainly wake up
and bless on hearing
Mahishasura Mandiraa.!
the eternal protection of
devine nature !
If anything,
I would have preferred the chanting
proper pronouncing,
that's why peace of mind
wonderfull updates !
and
complete meditation.
with
ignorance since times immemorial travelling
through birth after birth.
eventhough
cannot fully appreciate that
standing before us is
how to
Easily Understand irrelevant soul?
.
.................................................................
.
Friendship would be so amazing 
with that rotten background. 
Then again it's still amazing 
because she like to talk ,

i like to hear,
when she fill silence
i search hissing sounds,
when her given heart demand
i simply withdraw to corners,
when she blame for nothing
i satisfy with something,
so to speaks honestly
the same procedure !

.
..............................................................
.
Every moments passing
without any distractions.
the entire World,
thus the compliments
built up a symbol of Universe!
to me 

What a divine pace
facilitate the journey
and 

make it filled with bliss..
learned form the past !

.
...........................................................................
.
If you want someone to miss you,
go secretly 

and spray your fragrance
somewhere plenty !

.
.........................................................................
.
Walking through same road and turns
makes me believe perfection exists !
my life is, 

my mistakes,
no one can compare to
This has absolutely to do with
my own 'over shadow'.!

.
......................................................
.
Pleasant red evening
waiting for the homeward bus
pulling with old tricks
careless smoky cold wind
try to whisper a bitter story 
all over dreams lost sky !

.
...............................................................
.
Suddenly
from nowhere
she came and stayed with !
general in shape,
well behave manners,
down to earth dressing,
and pursue careers,
she was white, said Hi, and smiled,
I know
significantly contributing
such a lengthy response
this will not be the end !

.
.....................................................................
.
My color is black, 

and unwelcomed
then
she deep dived into smartphone !
her fingers were just dancing
eyes flowing in splits
bustling entitled her time
for connecting with world forever..... !

.
..........................................................................
.
Anyone can see like this
it its not hard to accept
to creates a self-image,
believe to be consistent with influences. !
I'm sure

 i do neither anticipated 
nor desired such a silence !
however,
my feet getting bored
In distance, 

the green bus !
.
..........................................................................
.
When I was a kid
wanted to be like any other action hero,
I must be dreaming
what i get is enough struggle !
when she were in her teen 
one day told to me
verbalizing promises
a stunning princess !
when kindness touches
Make someone's day beautiful
what this world actually wanted
from her
other than an ordernery woman ?
was most non accurate,
being not so clever,
but cunning, and ruthless.
i failed................!
she did her best
whatever it takes
to becomes a real lady
untill the day she got married,
then she too failed.............!

.
......................................................................
.
Its still all good
closer to now than it is
time is an illusion
though, 

My poor dear
getting older and older 
as ever second passes through
i am aging like old Neem tree
what kind of a challenge is this?
have been diagnosed
with aged depressed sickness
how was i young
running like mad dog
in adults
roaming like hidden figure
associate with unlucky magic
opposed to philosophy !

.
.................................................................
.
Who weren't even listen
rain drops,
who weren't even watch
when northern star shining,
those days
never imagine retirement
but just full of entertainment !
now , 

as the brain freaking out more
remember seeing back
for an extraordinary history !

.
.................................................................
.
Nevermind
life is a story 

calibrated for maximum effect
that is the one
always makes me laugh !!!!!!!!
there could be no better time
to come out feel young
since

 I'm younger than almost all these things !
.
..............................................................................
.
The faded moon in the skies
east on busy for dawn
the wind sing
an old sad song
leading male voice
flowing with female pleading
two extremely personalities
to combine music
and spirit was a miracle .
The guitar tone Hilarious,
sometimes
priceless background
on the lyrics
the sound jump and gurgling
for life underneath the water,
perhaps

 Its knows silence,  !
.
........................................................................
.
I'm sad and down today
Please don't stop keep on
or 

my heart will break,
When I go on my day dreams
dear, old song ,
hold your
breath till the end ,
As long as the song remember me
I'll never be too far
always will be
way to back into the start.!

.
...........................................................................
.
Dear old home,
So hold me in your heart
Till I come back to you
wherever I may roam
I will lost myself
sure for, 

every lonely night
the ,dear, 

good old road 
and 
known rainy wind
That soon guide me home !

.